ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

CHEMCLAD (16) ENECLAD (2) ENECRETE (15) ENEFLOW (5) ENESEAL (9) FLEXICLAD (2) METALCLAD (20)

Επισκευή και Προστασία Τσιμεντένιας Οροφής Δημόσιου Πάρκου με DuraQuartz & ENESEAL - Town Park Repairs & Protects Concrete Ceiling

Το Τμήμα Πάρκων και Αναψυχής της Νέας Υόρκης χρησιμοποίησε τα ENECRETE DuraQuartz & ENESEAL για την επιδιόρθωση και την προστασία της οροφής τσιμεντένιας πύλης ενός εκ των δημοσίων πάρκων η οποία εμφάνισε προβλήματα υγρασίας, θρυμματίσμένου σκυροδέματος, εκτεθειμένου οπλισμού και αστοχίας προηγούμενων επιστρώσεων. Οι αρχές εξέφρασαν περαιτέρω την ανησυχία πως αποκολλήσεις κομματιών τσιμέντου θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κινδύνους για την ασφάλεια των επισκεπτών. Ένας συνδυασμός υδροβολής και λείανσης με διάφορα εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν για τον αποτελεσματικό καθαρισμό της επιφάνειας και την αφαίρεση χαλαρού και αποσαθρωμένου σκυροδέματος. Ο εκτεθειμένος οπλισμός επικαλύφθηκε με ENESEAL CR και ο κατεστραμμένος επισκευάστηκε με DuraQuartz LW, την ελαφριά παραλλαγή του ENECRETE DuraQuartz. Τέλος, το ENESEAL HR χρησιμοποιήθηκε ως το τελικό στρώμα. (click here for text in English)Επισκευή και Προστασία Τσιμεντένιας Οροφής Δημόσιου Πάρκου με DuraQuartz & ENESEAL - Town Park Repairs & Protects Concrete Ceiling
Town Park Uses ENECRETE DuraQuartz & ENESEAL to Repair & Protect Concrete Ceiling - CLIENT: Parks and Recreation - Department in New York State. - PROBLEM: The park’s entrance ceiling was showing signs of water damage, spalled concrete, exposed rebar and missing failed coating. The Town was concerned that lose concrete could create a safety issue for park users. - SOLUTION: A combination of power washing and hand grinding was used to thoroughly clean the surface and remove any lose concrete. Any exposed rebar was coated with ENESEAL CR and all damaged concrete areas were repaired with DuraQuartz with light weight aggregate. ENESEAL HR was used as a final topcoat.