ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

CHEMCLAD (16) ENECLAD (2) ENECRETE (15) ENEFLOW (5) ENESEAL (9) FLEXICLAD (2) METALCLAD (20)

Επιδιόρθωση Διαρροών σε Υπόγειο Τσιμεντένιο Θάλαμο - Leaks in Underground Vault Concrete Stopped

Ένας υπόγειος τσιμεντένιος θάλαμος κατακράτησης λαδιών μετασχηματιστή είχε διείσδυση νερού από αρμούς, αγωγούς και ενώσεις. Όλες οι περιοχές ενώσεων σφραγίστηκαν με το ENECRETE® WP, και στη συνέχεια οι τοίχοι επικαλύφθηκαν με ENECRETE® WS για την αποτελεσματική τους στεγανοποίηση. Το εξωτερικό τσιμεντένιο καπάκι επισκευάστηκε με ENECRETE® DuraQuartz® και ακολούθησε επικάλυψη με ENECLAD® SuperBond για βελτίωση της πρόσφυσης, και με δύο τελικές στρώσεις ENESEAL® HR ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιδιόρθωσης και αποτελεσματικής και μακροχρόνιας προστασίας του θαλάμου.


Επιδιόρθωση Διαρροών σε Υπόγειο Τσιμεντένιο Θάλαμο - Leaks in Underground Vault Concrete Stopped

An underground vault used for containment of transformer oil had water penetrating joints, seams and pipe penetrations. All joints were sealed with ENECRETE® WP then the walls were coated with ENECRETE® WS for waterproofing. The Exterior concrete vault lid was repaired with ENECRETE® DuraQuartz® then coated with ENECLAD® SuperBond for adhesion benefits followed by a top 2 coats of ENESEAL® HR.