ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

CHEMCLAD (16) ENECLAD (2) ENECRETE (15) ENEFLOW (5) ENESEAL (9) FLEXICLAD (2) METALCLAD (20)

Προστασία Αναρροφητήρων Περιπολικού Σκάφους της Κυπριακής Ακτοφυλακής - Intake Protection of Cyprus Coast Guard Patrol Jetboat


Ως μέρος της συντήρησης του «Οδυσσέα», ενός εκ των περιπολικών σκαφών τύπου 'jetboat' της Κυπριακής ακτοφυλακής, η ENECON Mesogios Ltd κλήθηκε να προστατεύσει τους αναρροφητήρες με το CHEMCLAD SC, αλλά και να αποκαταστήσει επιφανειακές ζημιές στη γάστρα με το METALCLAD CeramAlloy CP+AC.  Οι φωτογραφίες στην παρουσίαση που ακολουθεί τραβήχτηκαν κατά την επιθεώρηση του προβλήματος και ακολούθως κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της πρώτης εκ των δύο στρώσεων του CHEMCLAD SC για να επιτευχθεί πάχος 12-14 mils ή περίπου 300-350 μικρά (1 mil ισούται με 25,4 μ). Το CHEMCLAD SC προσφέρει αξεπέραστη προστασία στη γάστρα οποιουδήποτε σκάφους (θαλαμηγού, ιστιοπλοϊκού, κλπ.) πριν την την τελική επικάλυψη με αντιρρυπαντικό υφαλόχρωμα.Intake Protection of Cyprus Coast Guard Patrol Jetboat
As part of the maintenance of 'Odysseas', a Cyprus Coast Guard patrol jetboat, 
ENECON Mesogios Ltd was called to protect the intakes using CHEMCLAD SC as well as restoring hull surface pockets with METALCLAD CeramAlloy CP+AC. The slideshow photos above were taken during problem inspection and during the application of the first coat. Two coats of CHEMCLAD SC are required to achieve a thickness of 12-14 mils or approx. 300-350 microns (1 mil is equal to 25,4 microns/ micrometers). CHEMCLAD SC offers unsurpassed protection to any yacht's or boat's hull prior the the application of antifouling paint.